1922

denar da l'imperatur Septimius Severus (193‒211)

Zernez-Lavin, suenter l'onn 210

Denars d'argient eran en l'Imperi roman in med da pajar usità. Era quest exemplar è stà en circulaziun en nossa regiun. A prima vista na para dad esser nagut extraordinari vi da quest chat.

Sch'ins guarda pli exactamain, dattan en egl lieus irregulars sin sia surfatscha. Ina munaida d'argient na duess atgnamain betg corrodar. Qua sa tracti però d'ina imitaziun antica: tgi che ha battì questa munaida, ha zuppà in coc d'arom sut ina fina stresa d'argient. Uschia ha il sfalsifitgader dà da crair ch'ella saja in denar or da metal prezius.

Tals fatgs eran bain illegals durant il temp dals vegls Romans, ma tuttina fitg frequents. Sch'ins pudeva tiers in sfalsifitgader, smanatschava la bandischun u perfin l'execuziun.