12 – Posiziun dal object

Ils buns affars cun ils mercenaris

2. plaun

12

Ils buns affars cun ils mercenaris

Unifurma dad Ambrosius von Sprecher (1783‒1833), enturn 1810
12

Unifurma dad Ambrosius von Sprecher (1783‒1833), enturn 1810

Prestar servetsch mercenar per regents esters – per fitg blers giuvens grischuns era quai tschientaners a la lunga ina necessitad economica. En la mesadad dal 18avel tschientaner vivevan var 70 000 persunas en las Trais Lias. Da quellas servivan circa 10 000 umens giuvens sco mercenaris en armadas estras, pia mintga settavla persuna.

Schuldads simpels stuevan prestar lur servetsch da plirs onns per il solit sut cundiziuns miserablas. Las Trais Lias e las famiglias patrizianas localas percunter profitavan dals affars lucrativs cun las pussanzas europeicas. Ellas survegnivan grondas summas, uschenumnadas «pensiuns», perquai ch'ellas permettevan la recrutaziun da schuldads per armadas estras sin lur territori u perquai ch'ellas faschevan sezzas quai. Ils figls da la classa sociala superiura grischuna pudevan far carriera militara en las armadas da l'exteriur. Sco uffiziers èn els vegnids salarisads bain. Tar quels tutgava er Ambrosius von Sprecher, dal qual l'unifurma è exponida qua. En l'armada franzosa è el arrivà fin al rang d'in maior.

L'onn 1859 è il mercenariat fitg dispitaivel vegnì scumandà dal stadi federal svizzer. In'excepziun è restada la Guardia svizra papala. En la medema vitrina è exponida l'unifurma da gala dal cumandant da la Guardia svizra Luigi Hirschbühl.

Ihr Browser unterstützt kein HTML5 Audio.