1966

vatga da giugar

Valendau, senza data

Encrennadas per las cornas, conturas per la cua ed in pau fantasia bastavan e gia sa transfurmava in toc lain squadrà en ina vatga. Talas simplas vatgas da giugar bunamain abstractas eran fitg tipicas per il Grischun. Ellas reflecteschan il mund da viver en il spazi alpin dals uffants d'antruras. L'artist Alois Carigiet ha eternisà quest giugaret caracteristic perfin en ses cudesch d'uffants famus «Uorsin». En lez stgalpra il bab la saira ina tala vatga per ses mat sparì.

Ultra dals animals da lain duvravan ils uffants lunsch enturn era las «vatgas d'oss» per far termagls. Quellas consistivan d'in oss d'astragalus or dal giarlet d'animals.