1972

chavaschnecs

Lumbrein, senza data

Lindornas u schnecs eran ina tipica «tratga da glieud povra». La Baselgia na considerava ils molluscs en pli betg sco charn e perquai als mangiav'ins fitg gugent durant il temp da curaisma. Er en il Grischun giev'ins a rimnar quests animals. Per la gronda part era quai lavur a maun, ma per pudair tiers ils exemplars tranter ils craps ed en il terratsch utilisav'ins in tal chavaschnecs.

Ils animals rimnads vegnivan u brassads immediat sin il fieu u engraschads e conservads en stans da lindornas fin ch'els avevan serrà l'avertura da lur chasetta per il paus d'enviern. Pachetadas en butschins eran las lindornas lura prontas per l'export, cunzunt en l'Italia.