1932

purtret dal secretari da la regenza Franz Bavier (1774‒1822)

lieu nunenconuschent, 1817

Franz Bavier deriva d'ina impurtanta famiglia da cussegliers da Cuira. El è stà commember da la mastergnanza dals viticulturs, la quala el ha presidià sco maister a partir dal 1807. Sco tal ha el represchentà ils interess da la mastergnanza en il Cussegl grond da la citad da Cuira. Il 1814 è el daventà in da tschintg secretaris da la Regenza. Quest uffizi ha el salvà fin la mort.

Il purtret è in'ovra da Christian Gottlob Richter (1759‒1830), scolast da dissegn ed artist da Cuira. Il stil nunpretensius ed a medem temp minuziusamain realistic è tipic per il temp dal stil Biedermeier.

Ils purtrets da persunalitads istoricas furman in accent principal entaifer la collecziun. Il museum posseda var 300 maletgs da quest gener.