1950

chanta en furma da prisma da Heinrich Wilhelm Lange

Cuira, 1842‒1848

En la citad da Cuira èn stads activs differents culaders da zin. Heinrich Wilhelm Lange (1798‒1848), il creatur da questa chanta eleganta, n'è betg stà oriund da Cuira. El è vegnì da la Germania en il Grischun sco giarsun da 25 onns bain scolà.

Las mastergnanzas controllavan da lez temp l'entira vita urbana. Per Lange sco novarrivà èsi ditg stà nunpussaivel da daventar commember da la mastergnanza. Era per sia lètg cun la vaiva dal maister culader da zin Hitz hai duvrà il consentiment dals magistrats da la citad. Pir suenter la dissoluziun da las mastergnanzas l'onn 1840 ha el dastgà manar la cularia en ses agen num.

L'art da cular zin da Cuira è represchentà en la collecziun cun var 200 objects.