1975

schuldads da zin, regiment «Buol», enturn il 1730

Turitg, enturn il 1900

Schuldads da zin tutgavan en il 19avel tschientaner tar ils giugarets ils pli populars da mattatschs. Ins als pudeva u cumprar bels e pronts u cular sez or d'in liament da zin e plum e suenter colurar. Ils giugarets eran magari in spievel da conflicts guerrils reals. Per exempel ha la guerra tranter la Germania e la Frantscha dal 1870/71 gì per consequenza ina producziun intensivada da schuldads da zin.

Nossas figurinas represchentan il regiment «Buol» en servetschs austriacs. Ses cumandant Johann Anton von Buol (1671‒1717) è sta in descendent d'ina da las famiglias grischunas impurtantas sin il sectur dal mercenariat. Il regiment activ en il Tirol ed en l’Italia dumbrava 1600 umens.