2011

velo da l'Armada svizra (velo d'ordonanza 05)

Svizra, 1942

Il velo d'ordonanza 05 è ina legenda sin duas rodas. Dal 1905 fin il 1989 ha l'Armada svizra retratg 68'000 exemplars. Durant quel temp èn la moda da construir e l'equipament restads quasi tuttina. Ils schuldads stuevan esser en buna furma per pudair muventar – cun bagascha ed arma – il velo da 22 kg.

A l'entschatta han ils velocipedists furmà la truppa da colliaziun e da novitads. L'onn 1924 èn els daventads ina truppa da cumbat equipada cun armas automaticas. Durant la Segunda Guerra mundiala ha la gruppa da velocipedists cumpiglià radund 9'000 umens. Il 2003 è questa truppa da cumbat – l'ultima da sia sort en l'entir mund – vegnida schliada.