2012

apparat per pertgirar il muvel

Domat, enturn il 1960

Pli baud pertgiravan uffants per il solit il muvel. En il mintgadi criv dal puresser clamav'ins ils mattatschs savens mo «buobs». Suenter la Segunda Guerra mundiala han ins remplazzà ils «buobs» cun apparats per pertgirar il muvel sco noss exponat. El cuntegna ina battaria che fa circular cun agid d'in cabel e d'ina morsetta current electric tras in cirquit serrà da fildarom u tras ina corda. Cura ch'in animal tutga en la saiv, survegn el in culp.

La mecanisaziun ed electrificaziun èn svilups impurtants en l'agricultura dal 20avel tschientaner. L'apparat illustrescha questa midada sco uschenumnà «object da sava» en la collecziun dal museum. El sa numna «Boy».