1993

chaschina da bischutaria

probablamain Venezia, 18avel tschientaner

Questa chaschina ha Peter Conradin von Planta (1742­‒1822), il delegà dal Stadi da las Trais Lias a Venezia, purtà a chasa da la citad da lagunas. Ella regorda a sia missiun diplomatica nunreussida l’onn 1766. Malgrà tut sias stentas n'è el betg vegnì d'intimar ils represchentants dal doge da renovar l'allianza dal 1706 disditga dus onns avant.

Quai ha gì consequenzas marcantas per blers Grischuns activs en la vita economica da Venezia, cunzunt per ils possessurs da pastizarias, da negozis da vinars u d'interpresas da molaforschs. Var 3000 commerziants e mastergnants han stuì bandunar la citad.