1923

stadaira da munaida dal territori tudestg

Cuira, onns 1770

Avant ch'i deva valutas unifitgadas, eran transacziuns monetaras cumplitgadas: numerusas munaidas da tut las terras circulavan e las valutas stuevan trasora vegnir cumpensadas. La relaziun da barat tranter las munaidas dependeva da la quantitad da metal prezius ch'ellas cuntegnevan. Il curs da las munaidas d'aur e d'argient era en pli dependent da la valur da martgà dal material.

La finezza ed il pais dals differents daners na correspundevan savens betg a las prescripziuns. Quai rendeva la calculaziun anc pli difficila. I valeva pia la paina da controllar exactamain las munaidas avant che acceptar ellas sco pajament. Per far questas controllas duvrav'ins ina tala stadaira da munaida.